Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Laos

 Bài Số 9 - World Peace Gong, Viengtiane

Chiêng Thế Giới Ḥa B́nh Thù Đô Ai Lao

Trên đường Đi T́m Vết Chân Đức Phật tôi đến Thủ Đô Vạn Tượng của Cộng Ḥa Nhân Dân Ai Lao, lây quây đi t́m ngôi chùa Wat Lane Xang đi ngan qua công trường Ḥa B́nh, một nơi trang nghiêm hy hữu. Chiêng Thế Giới Hoa B́nh biểu tượng của Thế Giới Ḥa B́nh của Cộng Ḥa Nhân Dân Lao đặc tại Thủ Đô Viengtiane cùng trên đại lộ với công trường Khải Hoàng Môn Patuxay. Cái chiêng Thế Giới Ḥa B́nh đầu tiên do Ngài HE Ahmad Nurcholish - Chủ tịch Ủy Ban Ḥa B́nh Thế Giới đại diện cho 202 nước sáng lập sau vụ đánh bom ngày 12 Tháng Mười năm 2002 và do Bà Megawati Tổng Thống Cộng Ḥa Indonesia đặc tại Bali, Indonesia.

Chiếc thứ hai tại Geneva do ông Kofi Annan Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc khánh thành vào ngày 5 tháng 2 2003 trong cuộc "Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu thứ hai về ḥa b́nh thế giới" Đây được coi như một lời tuyên bố cộng đồng quốc tế "tạo điều kiện cho t́nh anh em và nhân loại thống nhất trong hành tinh trái đất "Cho mọi thời đại" Các chiếc Chiêng sau này sẻ được đưa đến tất cả các nước trên thế giới. Nội dung của Chiêng Thế Giới Ḥa Binh gồm có:  Ṿng tṛn bên ngoài là quốc kỳ của 202 nước trên thế giối. Ṿng tṛn ở giửa là chử Chiêng Thế Giới Ḥa B́nh  và Gong Perdamaian dunia, Hai đóa hoa bên trong ṿng tṛn và biểu tượng của các tôn giáo lớn trên thế giới. Ṿng tṛn nhỏ chính giửa là h́nh quả địa cầu.Bản sao của Hiệp ước Ḥa B́nh Thế Giới do Ủy ban Ḥa B́nh Thế Giới tặng sẽ được đặt vĩnh viễn tại trung tâm các nước khác nhau ở khắp nơi trên thế giới. Đây là một bước cụ thể để xây dựng ḥa b́nh, t́nh anh em khiêm tốn trên trái đất và đồng thời thực hiện triếc lư nhân loại trên toàn thế giới là "một gia đ́nh của trái đất".

Đường B́nh

 

 

 

 


Công Trường Ḥa B́nh Thủ Đô Vạn Tượng Ai Lao

 

Number of visits: free hit counters