Pilgrimage to Nepal  -  Hnh Hương Nepal

朝聖者尼泊尔

Lm Tỳ Ni

Việt Nam Phật Quốc Tự - Lm Tỳ Ni Nepal

Please click a picture group to view larger image/ Xin vui lng bấm vo một group để xem hnh lớn

Ảnh/Truyện: Đường Bnh

Tập Ảnh #1    -    Tập Ảnh # 2

 

 

Number of visits: free hit counters