Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Myanmar

 Bài Số 34

Chùa Shwenandaw, Mandalay

 


Bài Số ....Chùa Shwenandaw Mandalay Miến Điện

Tu viện Shwenandaw do Vua Thibaw Min xây dựng năm 1878. Người ta nói sau khi Vua cha Mindon Min chết, ổng tháo dở căn hộ của vua cha, dời đi nơi khác với kinh phí 120.000 Rupees. Ṭa nhà bị tháo dở ngày ngày 10 tháng 10 năm 1878, . Việc tái thiết xây dựng được hoàn thành vào ngày 31 tháng 10 1878, Người ta nói rằng vua Thibaw sử dụng nó cho thiền định, chiếc ghế đó vẫn c̣ có thể được nh́n thấy cho đến ngày nay.

Chùa Shwenandaw là một tu viện hoàn toàn bằng gổ Teak, rất nổi tiếng với nghệ thuật chạm khắc gỗ Teak của huyền thoại Phật giáo, Tu viện được xây dựng theo phong cách kiến trúc Miến điện truyền thống. Là một cung điện duy nhất c̣n lại của Hoàng gia Miến Điễn cho đến ngày nay.

Đường B́nh

 

 


Number of visits>
: free hit counters