Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh

Vietnamese Buddhist Meditation Congregation

13440 S.E. 192nd Street Renton Washington State 98508

Phone (253) 631-7346 - E-mail. tlminhchanh@yaho o.com

Thầy Thích Tuệ Hải

 


Thiền Viện Trúc Lâm Sinh Hoạt Cuối Tuần

 


Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters