Cha v Tu Viện Phật Gio Mỷ Quốc

 

美國佛教寺修道院

Buddhist Temples and Monasteries in US

Cha V Tu Viện Phật Gio Tại Mỷ Quốc

           

Oregon State


Miao Fa Chan Temple

 


Oregon Buddhist Temple

 


Ngoc Sơn Temple Portland
 
Chua Nam Quang Portland

 

California State

Orange County


Cha Qun Thế m
 
Cha Diệu Php

 


cha Huệ Quang

c


Cha Dược Sư

 

Washington State

City of Seattle & King County

 

Tibetan Buddhist Tradition / Phật Gio Ty Tạng

Tibet Buddhist Temple in Seattle, Washington State, USA
Sakyamuni Temple

 

Japanese Buddhist Tradition / Phật Gio Nhựt Bản


Jodo Shinshu Temple
 
Seattle Koyasan Temple

 


Nichiren Temple

 

Phật Gio Trung Hoa / Chinese Buddhist Tradition


Fa Sheng Temple Seattle / 法興禪寺
 
Buddhist Jewel Temple/Cha Phật Bửu

 


Buddha Jewel Monastery
 
True Buddha

 

Phật Gio Thailan / Thai Buddhist Traditon


Atammayatarama
 
Wasington Buddhavanaram

 

 Phật Gio Miến Điện / Myanmar Theravada Buddhist


Myanmar Tipitaka Monastery (Kent)

 

Phật Gio Cao Min / Cambodian Buddhist Traditon


Wat Khemarak Potiram SeattleWat Shanghikaram Cambodian Temple
 
Wat Dhammacakkaram Cambodian

 

Phật Gio Lao / Laotian Buddhist Tradition


Wat Lao Dhammacetiyaram
 
Wat Lao Mixayaram Seattle

 

Phật Gio Việt Nam / Việt Namese Buddhist Tradition


Phước An Đạo Trng (New Castle)
  \
ChaThiền Quang (Renton)

 


Tu Viện Bồ Đề (Renton)
 
Cha Php Hoa  (Kent)

 


Cha Gic Vin (Federal Way)
 
Cha Quang m Seattle

 


Cha Vạn Hoa
 
Thin Vien Truc Lăm Minh Chanh

        


Cha Huệ Minh
 
Cha Dược Sư Vạn Phật

 

                                                                                  

Cha Địa Tạng

 


Cha Vạn Hạnh

               


Cha Dược Sư
   C Lm temple in Seattle Washington State USA
Cha Cổ Lm

 


Cha Việt Nam
 
Tịnh X Quan m

 

North Bend


Rainbow Buddhist Temple

 

City Of Redmond


Ling Shen Ching

 


Cha Tầm Nguyn Renton

 

Summit Lake


Cha Tầm Nguyn Summit Lake

 

City of Olympia


Cha Lin Hoa 
   Cha Hương Nghim của người Taiwan Tại Olympia Washington State / The Evergreen Buddhist Temple in City of Olympia, Washington State, USA
The Everegreen  Temple

 


Nalanda Institute

Tushita Kadampa Center

 


Buddhangkura Temple
 
Thiền Viện Nhẫn Ha

 

City of Yelm


Wat Prochum Raingsey Yelm

 

City of Tacoma


Cha Phước Huệ
 
Seu Mi Sa Korean Temple

 
Cha
Từ Tm


Khmer Theravada

 


Khmer Krom Temple

 Tacoma    Buddhist  Temple
 

Wat Sammaki Ratanaram

 

Longview Lewis County


Cloud Mountai Cha Vn Sơn

 

 

số lần truy cập: free hit counters