Cha V Tu Viện Phật Gio Tại Việt Nam

 

 

越南佛教寺修道院

Cha V Tu Viện Phật Gio Tại Việt Nam

Buddhist Temples & Monasteries in Vietnam

 

Miền Trung Việt Nam / Central Region Of Vietnam

 

Tỉnh Khnh Ha

Huyện Vạn Ninh

 Tođnh Linh Sơn huyện Vạn Ninh
Tổ Đnh Linh Sơn
  Cha Vạn Đức, Vạn Ninh,
Cha Vạn Đức

 

 Cha Cổ Long Ha Huyện Vạn Ninh,
Long Ha Cổ Tự
  Cha Lương Hải, Ct Nm, Huyện Vạn Ninh,
Cha Lương Hải

 

cha Tn Đức, Vạn Gi, huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha
Cha Tn Đức 
  Cha Gic Hải, Xun Tự, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha, Việt nam
Cha Gic Hải
  Cha Hoa Long , Thn Hiền Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha
Cha Hoa Long

 

 

Nha Trang 

 Cha Ngọc Hải, Lương Sơn Nha Trang, Tỉnh Khnh Ha
Tinh X Ngọc Hải
  Cha Ngọc Ct, Lương Hải Nha Trang
Cha Ngọc Ct

 

 

Cha Ni Ngoc Nhẫn, Lương Sơn Nha Trang
Cha Ni Ngọc Nhẫn
  Cha Ngọc Sơn, Nha Trang
Cha Ngọc Sơn

 

Cha Nam Hải Quang m, Lương Sơn Nha Trang
Cha Nam Hải
  cha Long Sơn Nha Trang
Cha Long Sơn

 

Huyện Ninh Ha


Cha Phật Học

 


Cha Khnh Long
 
Cha Lạc An

 

Tỉnh Bnh Thuận Phan Thiết


Cha Thủy T 

 


Cha Xun Quang
 
Quốc Lộ 1A

 

 


Quốc Lộ 1 A
 
cha Tịnh Nghim

 

Tỉnh Nnh Thuận Phan Rang


Cha Bữu Tich
 
Quốc Lộ 1A

 

 


Cha Lạc Sơn

 

Huế


Cha Thin Mụ

 

Saigon - Miền Nam Việt Nam - Saigon and Southern Region of  Vietnam

Mỷ Tho Tiền Giang


Cha Vỉnh Trng
 
Cha Phổ Đức

 

G Cng

 cha Du Khnh G Cng
Cha Dư Khnh
  Cha Ngọc Hiệp, G Cng
Cha Ngọc Hiệp

 

Cha Hưng Thnh, G Cng
Cha Hưng Thnh
  Xin bấm vo đy xem hnh cha Phật n G Cng
Cha Phật n

 

Sc Trăng


Cha Đất St 
 
Cha Dơi

 

H Tin


   Hải Sơn Tự

 

Rạch Gi

 Cha Tam Bảo - Rạch Gi
Cha Tam Bảo

 

Bến Tre


Tn Vạn Phước
 
Cha Hưng Mỹ Ba Vt

 

Chu Đốc


Bữu Sơn Kỳ Hương

 

Vỉnh Long


cha Ci Vồn

 

Ba Tri


Cha Thnh Quan

 

Saigon - Ph Nhuận

 cha Vỉnh Nghim, Saigon
cha Vỉnh Nghim
 
Cha Gi Lam

 

Thủ Đức

 Cha Một Cột Thủ Đức
Cha Một Cột

 

Quận 9 Saigon

 Chua Hội Sơn Quận 9, Saigon
Cha Hội Sơn
  cha Phước Tường quận 9 Saigon
Cha Phước Tường
  Ni Viện Phước long Quận 9, Saigon
Ni Viện Phước Long

 

Bin Ha Đồng Nai

 Cha Đại Gic, C Lao Phố, Bin Ha, Đồng Nai
Cha Đại Gic
  Chua Chuc Tho, C Lao Phố, Bin Ha, Dồng Nai
Cha Chc Thọ
  Hoang n Tự, C Lao Phố, Bin Ha
Cha Hong n

 

Vủng Tu

Phật Đi Vủng Tu

 

Miền Bc Việt Nam - Northern Region of Vietnam

H Nội


Cha Trấn Quốc
  Cha Một Cột H Nội
Cha Một Cột

 

Cổ Loa


Cha Nhất Trụ

 

 


Number of visits
:
free hit counters