Phái Đoàn Chùa Việt Nam Seattle Hành Hương

Đến Chùa Liên Hoa Olympia

15 Tháng Giêng Canh Tư - Ngày 8 Tháng 2 Năm 2020

 Chiều ngày Rằm tháng Giêng âm lịch Tết Canh Tư (Ngày 8 tháng 2, 2020), Sư Cô Như Ánh, chùa Việt Nam Seattle hướng dẩn một phái đoàn Phật tử đông đảo hành hương đến chùa Liên Hoa Olympia. Phài đoàn vào chánh điện lể Phật. Sư Cô Diệu Đạo chùa Liên Hoa kính chúc phái đoàn Vạn Sư Như Ư. Bà con hái lộc đầu năm. Chánh điện tràn đầy tiếng cười với những chiếc áo dài truyền thống rực rở làm sáng că ngôi chùa. Ban trai soạn của chùa khỏan đải bánh bột lọc, bánh Tét và chè đậu nước cốt dừa. Những tấm h́nh dưới đây ghi lại kỷ niệm ngày hành hương vui vẽ của Phật tử chùa Việt Nam Seattle. Sau chùa Liên Hoa Olympia, phái đoàn tiếp tục đi viếng các chùa khác.

Đường B́nh

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

dsp; 
<   

Number of visits: free hit counters