Photograph by Duong Binh

 

Buổi Cơm Chiều Ấp Ha Phước, Bến Tre, Việt Nam


Ảnh: Đường Bnh

 

 

 

Number of visits: free hit counters