nCổng Thành Vỉ Tuyến 17

Photo By Duong Binh

 

Cổng Thành và chiếc cầu Hiền Lương ở vỉ tuyến 17 Gio Linh Thuộc t́nh Quảng Trị  là một di tích lịch sử, kỷ niệm ngày Việt Nam bị chia đôi bởi Hiệp Định Geneve ngày 20 tháng 7 năm 1954.

H́nh chụp từ phíc Bắc trong chuyến thăm Quảng Trị-Gio Linh năm 2006

                                              
                                        Cổng Thành vỉ Tuyến 17

                                        Bên kia trời lồng lộng

                                        Nổi mơ ước naơ nùng
                                        Ta một đời cằn cổi
                                         Nước mắt chảy theo ḍng
                                         Một cuốc rồi một cuốc
                                         Đời lặng lẽ trôi sông.....
                                         Cổng thành buồn cô độc
                                         Nhân chứng đắng cay ḷng !!
                                        

Thi Sĩ Huỳnh T. Minh của vườn thơ  khaiminhnhatrang.net

 

Number of visits: free hit counters