Đi T́m Vết Chân Đức Phật Nepal

Bài Số 3 

Cổ Thành Kudan (Tu Viện Kudan)
Tu viện Kudan (Nigrodharama) do Vua Cha Tịnh Phạn của Đức Phật
Suddhodana xây dựng. Từ thời cổ đại, Katilave - Kapilavastu.- vua
Suddodhana (tịnh Phạn) cha của Đức Phật xây dựng bao gồm các tu viện và
đây là nơi Đức Phật tŕnh bày áo thiêng của ḿnh cho Vua Cha Suddodhana
và con trai Rahul. Ngài Fahein Trung Quốc đến nơi này hồi thế kỷ thứ 5 và
Hsuan Tsang (Huyền Trang) ở thế kỷ 7 viết trong tác phẩm của họ.

Đức Phật sanh tại Hồ Thiên Pushkarini Lumbini. Khi Thái Tử sanh ra, nhiều nhà tiên tri bẩm với Vua Cha rằng Thái Tử sẻ trở thành một nhà tu hành. Vua cha th́ muốn con ḿnh sẻ lên ngôi thay ḿnh mà ǵn giử Vương Quốc Thích Ca. Ông mời các danh sư văn vỏ về đây dạy cho Thái tử. Thái Tử Gautama sống tại đây 29 năm.


Đường B́nh


Number of visits: /font> free hit counters