Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Ấn Độ

Bài Số 36

  Cổ Thụ Bồ Đề Chùa Đại GiácCổ Thụ Bồ Đề Chùa Đại Giác Bodh Gaya

Cây Bồ Đề trong khuôn viên Chùa Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Dộ. Cây Bồ Đề đă hơn 150 tuổi . Đây là cây hậu duệ của cây đầu tiên khi Đức Phật đă thành đạo. Cây Bồ Đề này do con gái của Vua A Dục (Ashoka) từ Tích Lan (Sri Lanka) mang về trồng tại đây nơi Đức Phật ngồi tọa thiền nhập định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề khi đắc đạo. Chùm ảnh trên đây cho thấy Phật tử từ nhiều nơi trên thế giới đến chiêm bái. Vài vị sư đến khuôn viên Bồ Đề thiền tọa. Vào những ngày nắng ấm, người ta đến đây dài ngày theo chú nguyện từng người hay từng nhóm.

Ảnh/Đường B́nh

  
 
 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters