Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Nepal

Bài Số 40

Cửa Thành Phía Đông Vương Thành Thích Ca
Bài Số 40 - Cửa Thành Phía Đông Vương Thành Thích Ca

Hoàng Tử Siddhartha Gautama và Bà Maya cùng một đứa con sống cuộc đời vương giả trong vương thành Thích Ca, nhưng một hôm, ông ra ngoại thành, ông thấy sự đới bên ngoài không giống như những ǵ ông đang hưởng trong vương thành, nhiều người nghèo khổ, già yếu bệnh tật, ông cảm nhận sâu sắc, ông muốn t́m một phương pháp để giúp người giảm bớt khô đau. Trong một đêm tâm tối, Ông âm thầm từ giă vợ con, ông đến cổng thành phía đông này, ông quay lưng nh́n cung điện lần cuối, cùng với người chăn ngựa ra đi. Lịch sử Phật giáo nói ông đi vào một cánh rừng, người ta nói cánh rừng đó là rừng thiên núi Linh Thửu, ông đi thực hành phương pháp khổ hạnh và từ cái đêm xuất phát ra đi ông vỉnh viển không trở về vương thành và trở lại cái cổng thành phía đông lần thứ hai. Ngày nay người ta dựng tấm bản này ghi nhở một sự kiên lịch sử trọng đại của Phật Giáo.


Cổng Thành Phía Đông (Eastern Gate Way) c̣n được gọi là "Mahabhinishkramana Dwara". Xưa kia cổng thành này rộng 15 bộ (15 feet) hai bên có lề đường, khi Viện khảo cổ khai quật nơi này người ta t́m thấy vài người lính chiến, người và thú vật bằng đất sét, tiền đồng, hột chuổi, một con dấu khắc chử Brahni, (A Sealing Wella, a soros of painted gray) và một số vật dụng màu đen.Đường B́nh

 

 

 


  
 
 

 
 
 

 


 


 


 


 


 


 

 

Number of visits:  free hit counters