Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ

 Bài Số 4

 Dân Chúng Bên Ngoài Thành Kapilavastu

H́nh chụp Tháng 3 Năm 2013Dân chúng Bên Ngoài Thành Kapilavastu (Ca-T́-La-Vệ)

Hai Ngàn Sáu Trăm năm trước lúc đức Phật c̣n trẻ Ông sống trong thành Ca-T́-La-Vệ. Lúc đó sanh hoạt của dân chúng ngoại thành Ca-T́-La-Vệ ra sao, chùm ảnh dưới đây cho thấy những bức ảnh nóng cho thấy dân chúng sanh hoạt ngoại thành Ca-T́-La-Vệ ngày nay. H́nh ảnh một buổi sáng dưới nắng ban mai các cụ bô lảo ngồi trước thềm uống trà. Cửa hàng rộng mở khách đến lai rai. Tiệm hớt tốc đả có khách hàng. Công nhân cầu đường quét dọn đường xá sạch sẽ long trọng đón khách thập phương khắp thế giới đến thăm Ca-Tỳ-La-Vệ vẽ vang Ngày nay.

Đường B́nh

 Sanh Hoạt Ngoại Thành Kapilavastu Ngày Nay

 


Sanh Hoạt Ngoại Thành Kapillavsastu Ngày Nay.

 Sanh Hoạt Ngoại Thành Kapillavsastu Ngày Nay

 Sanh Hoạt Ngoại Thành Kapillavsastu Ngày Nay

 Sanh Hoạt Ngoại Thành Kapillavsastu Ngày Nay

 Sanh Hoạt Ngoại Thành Kapilavastu Ngày Nay

 Sanh Hoạt Ngoại Thành Kipalavastu  Ngày Nay

 

Number of visits:  free hit counters