Flowers - Các Loài Hoa

Photograph by Duong Binh

 


 My Garden in Olympia Washington State USA

 

 


A spider net in December

 Hoa Lan - Orchid

 

 A Fly Con Rùi

 


 

 

 


Hai Con Chim Con

 


 


 


 


 

 

 

 


Cây Thiên Trúc - Heaven Bamboo

 

 


Hoa Phượng Khách Sạn Núi Sam Châu Đốc

 


Hồ Sen Chùa Tam Bảo Ha Tiên Kiên Giang Việt Nam

 


Cây Bông Sứ Lăng Ông Mạc Cữu Hà Tiên Việt Nam

 


Hồ Sen Chùa Tam Bảo Ha Tiên Kiên Giang Việt Nam

 

 


 


 


Lotus Minh Lam Seattle Washington State

 

 

 

 


Dragon Fruit in Fullerton California State

 


Hoa Hàm Tiếu Tịnh Xá Huệ Minh Seattle Washington State USA

 


Malaybalay Mandanao Philippines

 


Vường Cây Mỷ Khách Cần Thơ Việt Nam

 


Vường Cây Mỷ Khách Cần Thơ Việt Nam

 

 


Hoa Hàm Tiếu Tịnh Xá Huệ Minh Seattle Washington State

 

 

 


Bông Sứ Thôn Giồng Tre Việt Nam

 


Bông Bụt Thôn Giồng Tre Việt Nam

 


Bông Mai Thôn Giồng Tre Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Honey Sucker, Lacey, Thurston County, Washington State, USA

 

 

 

 

 

 


Bông Tỏi - Elephan Garlic

 


Bông Hẹ

 

 

 

 

 

 

 

 


Honey Sucker Olympia Washington State USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bông Bưởi Ấp Ḥa Phước Bến Tre Việt Nam

 


Tổ Đ́nh Linh Sơn Huyện Vạn Ninh Khánh Ḥa Việt Nam

 


Lotus in Kandy City Srilankaa

 


White Temple Chiang Rai Thailand - Watt Rong Khun Chiang Rai Thailand

 


Pidurangala The Old Temple  Sri Lanka

 


The Lake Polonnaruwa Sri Lanka

 


Plum Flower at Lien Hoa Temple Shrine - Hoa Đào Trong Chánh Điện Chùa Liên Hoa Olympia USA

 


Washington State USA

 


Washington State USA

 


Washington State USA

 


Langkawi Malaysia

 


Langkawi Malaysia

 


Langkawi Malaysia

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 


Olympia Washington State USA

 

 

 

Number of visits: free hit counters