Hoa Hm Tiếu

Photo By Duong Binh

Hnh Chụp tại vườn hoa Cha Huệ Minh thnh phố Seattle tiểu bang Washington

Ma Thu Hoa Ham Tiếu - 2008

Trắng thanh Hm Tiếu hoa xinh
Tựa như bạch ngọc,cũa lng từ bi
Nhị xanh tỏa đỏ vương cnh
Đy hoa Hm Tiếu,hữu tnh tặng em

thơ: L Hổ

Vườn Hoa Bnh Ha-Ninh Ha.org

 

Number of visits: free hit counters