Hành Hương Tu Học / Pilgrimage

Tháng 3  Năm 2012 Thailand -  Srilanka Tích Lan - Miến Điện (Myanmar)

Tháng 3 Năm 2013 India (Ấn Độ)  - Nepal - Miến Điện (Myanmar) - Thailand

Tháng 11 Năm 2013 Palawan Philippines  - Pattaya Thái Lan  - Chiang Rai - Myanmar - Malaysia

Tháng Mười Một Năm 2014 Đường Ngọc Chi  Miến Điện  - Đài Loan

 

H́nh Phóng Sự


TT. Nguyên Thảo gặp người thân Tại Thailand
 
HT.Thích Chơn Trí  gặp Thân Phụ Miến Điện
 
TT.Thích Nguyên Thắng gặp mẹ Tại Thailan

 


Sinh Nhựt Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân Pomona California
 
Bánh Sinh Nhựt Của Ḥa Thượng Thích Chơn Trí

 

 

Number of visits: free hit counters