Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Myanmar

Bài Số 37

 Mandalay Royal Palace  - Hoàng Cung Mandalay


Hoàng Cung Mandalay, nằm ở Mandalay, Myanmar, là cung điện Hoàng gia cuối cùng của quân chủ Miến điện. Cung điện được xây dựng, giữa 1857 và 1859 như là một phần của vua Mindon là thành phố của thủ đô Mandalay mới của Hoàng gia. Kế hoạch của Mandalay Palace phần lớn sau khi thiết kế cung điện truyền thống Myanma, bên trong một pháo đài tường bao quanh bởi một con hào. Cung điện chính là trung tâm của thành tŕ và phải hướng về phía đông. Tất cả các ṭa nhà trong cung điện là một tầng chiều cao ngoại trừ tháp canh. Cung điện Hoàng gia là một công tŕnh xây bằng gổ Teak lớn nhứt Miến Điện. Một phần của cung điện lấy từ cung điện cũ của Amarapura, đă được tháo dỡ, vận chuyển đến Mandalay và xây dựng lại ở đó. Cung điện đă bị phá hủy bởi hỏa hoạn trong thời Đệ nhị Thế Chiến và đă được xây dựng lại hoàn toàn.
(wikipedia)


Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters