India  - Ấn Độ - 印度

Kachchi Kuti / Cấp Cô Độc

Truyện Ảnh: Đường B́nh

 

Slide Show

Xin mời bấm vào một group để xem h́nh lớn - Please click a group to view larger image

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3

 

                              Bản Phiên Dịch Việt Ngữ


Kachchi Kuti / Cấp Cô Độc
Đây là một kiến trúc quan trọng nhất được khai quật ở Mahmet. Nó được xác định với các bảo tháp nổi tiếng Suddatta được gọi là Cấp Cô Độc như các du khách Trung Quốc Pháp Hiền và Hiuen-Trang đă đề cập. Nó được biết đến như Kuti Kachchi trong thực tế là một Sadhu đền gạch Kachcha trên đầu của kiến trúc này.

Nó đại diện cho các kiến trúc c̣n lại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 12. Sự khác biệt của kiến trúc làm cho nó rất phức tạp để xác định nó. Căn cứ theo số lượng lớn các cổ vật t́m thấy từ nơi này và bởi hao ṃn của thời gian cho thấy đây là một ngôi đền thuộc về thời kỳ Gupta trong ngành bảo tháp Phật giáo thời kỳ Kushana

Đường đi nối liền kiến trúc này với các cửa thành như cửa thành Nausashra và thành Kandbhari.

Viện Trưởng Viện Khảo Cổ
Viện Khảo Sát Tỉnh Ludnow Ẩn Độ

 

 

Number of visits: free hit counters