Đi T́m Vết Chân Đức Phật Nepal

Bài Số 15

Kapilvastu - Vương Quốc Ca-Ti-La-VệKapilvastu - Vương Quốc Ca-Ti-La-Vệ

Kapilvastu là địa danh của một cổ thành trên bán đảo Ấn Độ, là kinh đô của nước Shakya (Thích Ca) do Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) cai trị. Ông là tộc trường của bột tộc Thich Ca ở đây với Hoàng Hậu Maya. Thái Tử Siddhartha Gautama cũng ở đây. Theo kinh điển Phật Giáo Pali th́ Thái Tử Gautama ở tại kinh đô Vương Quốc Thích Ca lúc c̣n trẽ cho đến lúc Ngài lên 29 tuổi Ngài rời cung điện này.

Ca-Ti-La-Vệ bị xăm chiếm rất rỏ ràng trong mắt của vị tu sĩ Phật giáo người Trung Quốc tên Faxian (Phát Hiển) khi ông hành hương đến Vương Quốc Kapilvastu vào năm thứ 403 Công nguyên. Ông ghi chép trong quyển kư sự (Faxian Chapter 22) lúc viếng thăm Phật Quốc này...Từ hướng Đông chúng tôi đến vương quốc Kapilavastu. Trong Vương Thành không có Vua mà cũng không có thần dân. Tất cả hoang tàn. Chỉ có vài vị tu sỉ và mấy gia đ́nh dân làng ở đây. Một vài nền móng di tích kiến trúc của hoàng cung và mấy pho tượng vẩn c̣n. Vương quốc Ca-Ti-La-Vệ bị bỏ hoang, dân chúng thưa thớt sống rải rát. Người dân phải canh chừng voi rừng và sư tử, đi đứng phải cẩn thận.

200 năm sau ông Phát Hiền một vị tu sĩ Phật giáo người Trung Quấc khác hành hương đến nơi này là Ngài Huyền Trang (Xuanzang (602-664 Công Nguyên) Ông viết trong quyển Tây Quốc kư Sử : Vương Quấc Kapillvastu chu vi đo khoản 4000 lí. Có khoản 10 thị trấn trong nước bị tàn phá. Khu vực Hoàng gia trong vương thành đo được khoản 14-15 li. Tất cả xây dựng bằng gạch, nền nhà và tường cao c̣n vửng chắc. Tất cả đă bị bỏ hoan lau rồi. Trong thế kỷ thứ 9 Vương Quốc này bị  xâm chiếm và sau này bị cai trị, trong suốt thời gian này tất cả công tŕnh kiến trúc Phật Giáo bị phá hủy.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Number of visits: /font> free hit counters