Trang Phật Tích Ở Ấn Độ và Nepal

Khổ Hạnh Lâm - Pragbodhi Cave

H́nh chụp trong động Pragbodhi Case

 

Thái Tử Siddhartha Gautama sinh ra và lớn lên tại thành Catilavệ. Ban đầu, ông có một cuộc sống xa hoa trong cung điện, không biết ǵ về những đau khổ và bệnh tật dịch hạch thế giới. Tuy nhiên, một lần Ông trốn ra ngoại thành, Ông chứng kiến sự đau khổ giẫy giụa và đầy hối hận. Một số câu hỏi h́nh thành trong tâm trí của ông nên Ông muốn t́m một câu trả lời. Trong một đếm tâm tối, ông rời cuộc sống sang trọng của một hoàng tử ra đi để t́m kiếm sự thật.

Suốt sáu năm trường, ông sống một cuộc sống khắc khổ và lang than nhiều nơi khác nhau, trong số những nơi ông ở là một ngọn núi ngày nay có tên Dungheswara . Ở gần lưng chừng của ngọn núi này, hoàng tử Tất Đạt Đa đă trú ẩn trong một hang động mà bây giờ gọi là Pragbodhi Cave (Khổ Hạnh Lâm)

 

Hành Hương  Ấn Độ - Nepal Do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ 


Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3    -    Group # 4   

Group # 5    -    Group # 6

 

Slide Show

 

Number of visits: free hit counters