Pilgrimage to Nepal  -  Hành Hương Nepal

朝聖者尼泊尔

Lumbini Nepal  - The Ancient Sakya Kingdom

Lumbini - Di Tích Vương Quốc Sakya -Thích Ca

Please click a picture group to view larger image/ Xin vui ḷng bấm vào một group để xem h́nh lớn

H́nh chụp trong lúc hành hương tháng 3 năm 2013

Picture Group # 1    -    Picture group # 2    -    Picture Group # 3   

Picture Group # 4    -    Picture Group # 5    -    Picture Group # 6

 

Slide Show

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters