Pilgrimage to India  -  Hành Hương Ấn Đô

朝聖者 印度

India  - Ấn Độ - 印度

Mahaparinirvan Temple - Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật

Ảnh Truyện: Đường B́nh

Xin mời bấm vào một group để xem h́nh lớn - Please click a group to view larger image

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3

 

Slide Show

 

Mahaparinirvan Temple  -- Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật
Kushinagara là Thủ phủ của Mallas, củng được gọi là Kushinara và Kushigrama. Chiếu theo kinh Manaparinirvana chính Đức Phật nói đây là nới linh thiên. Đây là nơi cuối cùng của Đức Phật. Ngài nhập niết bàn vào ngày trăng tṛn của tháng Vaishakha (Tháng Tư - Năm) Kim Thân của Ngài được hỏa tán bởi Monours sau khỏan hai thế kỷ giửa thời Mauryas Kushinara một lần nửa khôi phục và đạt đỉnh điểm thời Gupta. Căn cứ vào những kiến trúc theo diện Stupa (chùa) và tu viện xây dựng trong thời kỳ này. Ngài Fa Hien (hành hương Trung Quốc ở thế kỷ thứ 5 Tây Lịch) Ngài Huyền Trang (Thế Kỷ thứ 7 Tây Lịch) và Ngài I-Tsing (Thế Kỷ thứ 8 Tây lịch) Các vị này đă viếng nơi này và ghi lại kỷ lưởng trong nhựt kư của quư ngài.

Những di tích tại đây là kết quả khai quật của Carlleyle năm 1076 và viện khảo cổ Ấn Độ năm 1204 - 12. Nó gồm có những ngôi chùa và tu viện cở nhỏ. Ngôi chùa Nirvana nằm trên cao bao bọc bởi những ngôi tu viện bên ph́a tây, một nhốm chủa nhỏ với những viên gạch trạm trổ trang trí ở phía nam, trên nền gạch và mấy ngôi chùa nhỏ bị che khuất bởi ngôi chùa chính ở phía đông, các ngôi chùa và tu viện ở phía bắc có từ thời Mauryan (3rd Century A.D.) cho đến thế kỷ thứ 10 công
nguyên. Một số cổ vật như khuôn dấu, tiền vàng và đồng bạc và người bằng dất nung cũng được t́m thấy lúc khai vật khảo sát.

bằng dất nung cũng được t́m thấy lúc khai vật khảo

 

 

Number of visits: free hit counters