Pilgrimage to Nepal  -  Hành Hương Phật Tích Nepal

朝聖者尼泊尔

Nepal

Hành Hương - Tháng 3 năm 2013 - Ấn Độ - Nepal do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ hướng dẩn

Photograph by Duong Binh

 

 

Lumbini Nepal

Nơi Sanh của Đức Phật / Buddha's Birth Place    

 Ku Dan - Nơi  Phật Trưởng Thành


Kapilvastupa -Thành Ca-T́-La-Vệ

Di  Tích Vương Quốc Thích Ca

 

 

Kushinagar to Lumbini Nepal 

Từ Câu Thị Nạ đến Lâm T́ Ni Nepal

 

From Lumbini to Kapilvestu 

Từ Lâm T́ Ni Đến Ca T́ La Vệ Thành

 Việt Nam Phật Quốc Tự Lumtyni
 

Lumbini Thai Temple


 


Cambodian Temple

 


Lumbini Chinese Temple
 
Lumbini Nepalese Temple

 


Lumbini VietnamTemple
 
Lumbini Korean Temple

 


Lumbini Myanmar Temple
 
Lumbini Thai Temple

 


B́nh Minh Lâm Tỳ Ni
 
Sanh Nhật và Mùa Xuân Nepal

 

 

Number of visits: free hit counters