a

Tri Âm Ḥa Điệu Group

Mừng Ngày Di Sản Á Châu Thái B́nh Dương 

 Ban Tri Âm Ḥa Điệu Tŕnh Diển Nhạc Truyền Thống Việt Nam và 8 Nhạc Cụ Cổ Truyền Việt Nam

Tại Olympia Center Số 222 Columbia Street N.W Olympia, WA. 98501

 Thứ Bảy Ngày 20 Tháng 5 Năm 2023 - Từ 11.00 giờ sáng đến 4.00 giờ chiều cùng ngàyTri Âm Ḥa Điệu Group
(Vietnamese Traditional Music Group)
In
Cerebrace Asian Pacific American Heritage history, we will be performing and Showcase 8 different Vietnamese Tranditional Musical Instruments at:

The Olympia Center Số 222 Columpia, Washington 98501

On Saturday 20th  May 2023 -- From 11 AM to 4 P.M (tsd)


 

 

 

 

Number of visits: free hit counters