Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Bài Số 12

Ngũ giới là giáo lư Phật Giáo

H́nh chụp Tháng 3 Năm 2013Ngũ giới là Năm Nguyên Tắc Cùa Phật Giáo:

 - Không giết hại chúng sanh – Không trộm cướp – Không tà dâm – Không nói dối – Không  uống ruợu và dùng độc dược

Giáo lư Ngũ giới, Bát chính đạo, và nhiều bộ kinh quan trọng khác đều có xuất xứ từ bài thuyết pháp ngắn gọn đầu tiên của đức Phật tại Sarnath. Tấm h́nh trên đấy cho thấy Ngủ Giới là giáo lư quan trọng của Phật giáo,  nó được xây dựng kiên cố bên đường đi vào vườn hoa nơi ngôi nhà đức Phật Đản Sanh và ngôi chùa thờ Hoàng hậu Mayadevi Lumbini.

Đường B́nh

 


 

 


 


 


 


 

Number of visits:  free hit counters