Đi T́m Vết Chân Đức Phật Miến Điện

Bài Số 50

Người Karen Padaung Bagan

 Bài sô 50 Người Đẹp Karen Padaung

Người Karen Padaung là người chuyên sống ở miền núi Miên Điện và bắc Thai Lan. dân số khoản 40-50 ngàn dân. Sống rải rát trên cao nguyên biên giới miền bắc Thai Lan và Miến Điện.

Người Karen Padaung bắc đầu đeo cái ṿng bằng đồng xung quanh cái cổ của họ lúc 5 tuổi, họ tiếp tục đeo thêm nhiều cái ṿng cho đến lớn. Các cô gái trẻ người Karen đeo ṿng cổ để làm đẹp. Một người có thể đeo hơn chục cái. Tùy theo kiểu thiết kế, nhửng cái ṿng này làm cho họ có cái cổ dài hơn người khác, nhưng thật ra nó chỉ ảnh hưởng cái xương vai một ít thôi. Mang nhiều cái ṿng trên cổ cũng không ảnh hưởng đến sanh hoạt hằng ngày.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

Number of visits: font> free hit counters