Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

 

Chỉnh Trang Văng Sanh Đường (Nhà Cốt)

 

Thầy Thích Phước Thanh (trái) Thầy Thích Huệ Thiện (phải) Chùa Cổ Lâm Seattle Đặc phái về giúp chùa Liên Hoa Olympia
Ron (giữa) Một Thiền Viên địa phương Olympia t́nh nguyện giúp việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Khánh (trái) Chủ nhân nhà hàng Mini Saigon Thành Phố Olympia
Thầy Thích Huệ Thiện (giữa) Từ Chùa Cổ Lâm Seattle Đặc phái về giúp chùa Liên Hoa Olympia
Ron (phải) Môt thiền viên địa phương Olympia t́nh nguyện giúp việc

Công việc hoàn tất. Chúng ta cùng vui - Mission Accomplished. We are happy

 

 

 

Number of visits: free hit counters