Trang Phật Tích Ấn Độ - Nepal

Núi Linh Thữu - Thành Vương Xá - Chùa Ḥa Binh

Rajgir Hill - Vishwa Shanti Stupa

 

Núi Linh Thữu nằm giữa hai rặng núi song song, Vua Ajatasartru đế chế Ma Kiệt Đà lấy làm thủ đô phía bắc Ấn Độ trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và đặt tên là Rajgriha. Vua Ajatsatru chiếm ngai vàng ông bỏ tù cha của ḿnh là Vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La là người đă được chính đức Phật cải hóa theo đạo Phật, ông yêu cầu nhà tù của ông được xây dựng gần một g̣ đất nhỏ để ông có thể thấy Đức Phật đi ngan vào buổi sáng và buổi tối. Du khách có thể ngồi lên cáp treo lên đỉnh núi, trên đó có ngôi chùa Vishwa Santi Stupa (chùa Ḥa B́nh), là nơi đúc Phật Thích Ca đă thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Trên đường đi xuống núi phật tử có thể thấy Thành Vương Xá và Gridhra-Kuta, nơi .Đức Phật được cho là đă nghỉ ngơi sau khi rao giảng.

Hành Hương  Ấn Độ - Nepal Do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ 

 

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3    -    Group # 4    -     Group # 5

Group # 6    -    Group # 7    -    Group # 8    -    Group # 9    -    Group # 10

 

Xem Slide Show

 

Number of visits: free hit counters