Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Hải Ngoại

Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo Về Trại Tỵ Nạn Puerto Princesa Palawan

Cầu Siêu Cho Người Việt Quá Văng Trên Biển Khi Vượt Biên T́m Tự Do

H́nh Chụp Trại Puerto Princesa Palawan Ngày 24 Tháng 11 Năm 2013

 


Hơn 25 năm trước đây là cổng chính của trại tỵ nạn do cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc thiết lập

 

 


Từ đây đi vào tận phi đạo của sân bay Puerto Princesa

 

 

hầu hết các cơ sở tỵ nạn năm xưa nay chỉ c̣n lại một vài dấu tích. Cổng tường này là c̣n nguyên vẹn nhưng căn nhà bên trong là mới cất

 

 

Bên phải của cái cổng là nới mấy chục ngàn người tỵ nạn Việt Nam chen nhau ở tạm cho đến khi nào được các nước tự do trên thế giới nhân đi định cư

 

 


hai cái trụ này là dấu tích của một giáo đường ngày xưa

 

 


phía sau là trại sanh hoạt của người tỵ nạn

 

 

 

 


bây giờ trở thành hoang vu

 

 


Đây là nơi ngày xưa thường chiếu phim giải trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 


những ngày chờ đợi định cư buồn bả bà con rủ nhau ra biển tấm

 

 

 


phía sau cổng này là phi đạo. hằng trăm máy bay cất cánh mổi ngày chở người tỵ nạn đi định cư nhiều nơi trến giới.

 

 

 


một vài căn nhà mới do người địa phương xây dựng

 

 

 

 

 


ngày xưa đây là kho lương thực

 

 

 

 

 

 


ngôi chùa ngày xưa giờ chỉ c̣n lại gốc cây Bồ Đề

 

 

 

phần lớn người tỵ nạn đi định cư khăp thế giới, số ít c̣n lại được dọn qua khu vực Viet Ville nhỏ hơn, nơi này có chùa Vạn Pháp và cơ sở tôn giáo khác và nhà hàng Viet Ville vẩn c̣n hoạt động cho đến ngày nay

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters