Đi T́m Vết Chân Đức Phật- Mỹ Quốc

Bài Số 13

 Chùa Liên Hoa Olympia Washington State

Buổi Pháp Đàm Với

Sư Cô Thích Nử Trai Nghiêm

(Tu Viện Làng Mai Pháp Quốc)

 

December 31, 2019Pháp Đàm Với Sư Cố Trai Nghiêm - Tu Viện Làng Mai Pháp Quốc.

Tối 31 tháng 12 Năm 2019 tại chùa Liên Hoa Olympia có một buổi Pháp Đàm do sư cố Thích Nử Trai Nghiêm của Tu Viện Làng Mai Pháp Quốc. Cô cùng với Thầy Thích Huệ Nhân, Trụ Tŕ chùa Liên Hoa và khoản 20 Phật tử đến chung vui trong buổi Pháp Đàm. Được biết Sư Cô Thích Nử Trai Nghiêm là người Nhựt Bản nói lưu loát tiếng Việt Nam, tiếng Pháp và tiếng Anh. Cô là một Nghệ Sĩ Vĩ Cầm (Violin) chuyên nghiệp. Đă từng đi lưu diển nhiều nơi trên Thế Giớ với dan nhạc giao hưởng Mahle Chamber(1). Cô xuất gia trong gai đ́nh Cây Sen Hồng Tu Viện Phật Giáo Làng Mai Miền Nam Pháp Quốc năm 2009. Trong buổi Pháp Đàm, cô phát họa những buổi tu tập và sanh hoạt Làng Mai. Ngoài thuyết tŕnh cô cũng cho các anh chị tham dự Pháp đàm thưởng thức ngón đàn Violin sắc sảo tuyệt diệu. Buổi Pháp đàm c̣n có Thầy Thích Huệ Nhân với tiếng sáo mê hồn, qua bài ca Ḷng Mẹ và cô Bảo Khanh với chiếc đàn Tranh giúp vui. Buổi Pháp Đàm chấm dứt vào lúc tiển đưa năm củ 2019 để rồi qua năm mới 2020, Sư Cô Trai Nghiêm sẽ trở lại Tu Viện Làng Mai Pháp Quốc.

Đường B́nh
(1) -Bài phỏng vấn sư cô Trai Nghiêm - Chiếc Vĩ Cầm Của Tăng thân do Thầy Pháp Dung và Thầy Pháp Lai thực hiện -Internet Lang Mai
link:www.vanninh.com/phapdamvoisucotrainghiem.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

&n

dsp;

&bnsp;


 

<   
Number of visits: free hit counters