Hoàng Hôn Trên Phà Rạch Miểu - Mỹ Tho-Bến Tre

Sau mấy mươi năm nhộn nhịp đưa khách, phà Rạch Miểu nay chấm dứt hoạt động,
align="đây là những chuyến phà cuối cùng trên sông Tiền Giang
t    là lúc nương theo ánh hoàng hôn về miền vỉnh Cửu 
Vỉnh biệt Việt-Đan, Vỉnh biệt Bến Tre tên gọi của hai chiếc phà đă đưa tôi về quê em 50 năm qua

Đườnh B́nh

Thi Sĩ Mai Quang Cảm Tác

Tiền giang con nước vẫn xuôi ḍng ,
Rạch Miểu Phà đưa vắng bến sông!
Nương ánh hoàng hôn về vĩnh cữu ,
Sóng gợn  lan buồn khắp Cửu Long !

Mai Quang w.w.w.songdinh.com
 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters