Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ Ngày Nay


Phi Trường Quốc Tế New Delhi Ấn Độ

Bài Số 1


Đường Lên Phật Quốc - Lumbini Nepal

Bài Số 2


Chùa Mayadevi Căn Nhà Phật Đản Sanh Ngày Nay

 

Bài Số 3


Cổ Thành Kapilavastu Nepal Ngày Nay

 

Bài Số 4


 Bên Ngoài Thành Kapilavastu Ngày Nay

 

Bài Số 5


Vương Thành Thích Ca Nepal Ngày Nay

 

Bài Số 6


Ngoài Vương Thành Thích Ca Ngày Nay

 

Bài Số 7


Động Khổ Hạnh Này Nay 

 

Bài Số 8


Đền Thờ Bà Sujata Garth Ngày Nay

 

Bài Số 9


Đường Lên Động Khổ Hạnh Ngày Nay

 

Bài Số 10


Chùa Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ Ngày Nay.

 

Bài Số 11


Vườn Lộc Uyển - Ấn Độ Ngày Nay

 

Bài Số 12


Ngũ giới là giáo lư Phật Giáo

 

Bài Số 13


Đường Lên Thành Vương Xá Ngày Nay.

 

Bài Số 14


Vườn Xoài Ngự Y Jivaka Ngày Nay

 

Bài Số 15


Chùa Xá Lợi Swedagon Miến Điện Ngày Nay

Bài Số 16


Thành Xá Vệ Ấn Độ Ngày Nay

Bài Số 17


Cây Bồ Đề Thành Xá Vệ Nepal Ngày Nay

 

Bài Số 18


Cây Bồ Đề Sống Lâu Nhứt Thế Giới Ngày Nay

 

Bài Số 19


Tượng Phật Chùa Mahamuni Miến Điện Ngày Nay

 

Bài Số 20


Bửa Ăn Cuối Cùng Của Đức Phật

 

Bài Số 21


Đức Phật Về Kinh Thành Ca-Ty-La-Vệ

 

Bài Số 22


Đền Thờ Ramabhar Nơi Hỏa Tán Nhục Thể Đức Phật

 

Bài Số 23


Chùa Niết Bàn Ấn Độ Ngày Nay

 

Bài Số 24


Tháp Xá Lợi Licchavi Vashali Ngày Nay

 

Bài Số 25


Xá Lợi Phật Trong Hoàng Cung Tích Lan

 

Bài Số 26


Trụ Đá Ashoka Ti-Xa-Li Ngày Nay

 

Bài Số 27


Chùa Kelaniya Tích Lan Ngày Nay

 

Bài Số 28


Chùa  Ḥa B́nh Núi Linh Thửu Ngày Nay

 Number of visits:  free hit counters