Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 2

Quyển Kinh Phật Lớn Nhứt Thế Giới
Kuthodaw Pagoda Mandalay Miến ĐiệnQuyển Kinh Phật Lớn Nhứt Thế Giới


Trong Thế Giới Phật giáo,  Miến điện có ngôi chùa Swedagon cao nhứt Thế Giới, và một Quển Kinh Phật Lớn nhứt Thế Giới. Quyển kinh này là quyển kinh Phật Pháp gồm có trọn bộ kinh Vinaya Abhidhamma và các bài luận tạng, toàn bộ được khắc trên 1,774 tảng đá Hoa Cang và đặc trong 729 cái tháp nhỏ do Ngài Ukhan Tithehemit xây dưng năm 1913 Tây Lịch.

Tấm h́nh trên đây cho thấy nhũng cái tháp nhỏ màu trắng xây dựng bên ngôi chánh điện, ở giữa ch1nh điện là một tượng Phật vỷ đại an vị cho Phật tử đến chiêm bái. Tất că 1,774 cái tháp nhỏ dựng theo hàng lối, kích thước của mổi cái tháp khá rộng, hai người có thể vào bên trong qú trước phiến đá để đọc bài kinh. Mổi cái tháp được xây dựng kiên cố và tất că đều sơn một màu trắng.Bà  Myaint Shwe Zin, Giám Đốc Myanmar Delight Travels & Tour Myonmar vui vẽ giải thích tôi mới thấy được rơ ràng mổi phiên đá được điêu khắc rất tinh vi, những nét chử quằng quèo được các chuyên gia khắc tỉ mỹ rỏ ràng trên phiên đá, bà cũng giải thích ư nghĩa của các phù điêu, cách xây dựng của ngôi chùa, và chi tiếc cái tượng Phật trong chánh điện của ngôi chùa Kuthodaw Pagoda thật là thích thú.

Ảnh/Truyện: Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 
Number of visits:
free hit counters