tuhoccuoinam.htm

 

Cha Lin Hoa Olympia

Washington State

Sn Cha Ma Đng (14/01/2020)

 Ma Đng đ đến! Sng ngy 14 thng ging năm 2020 Dương lịch, trận tuyết đầu ma trắng xa phủ kn ton vng Ty Bắc Hoa Kỳ. Chm ảnh dưới đy cho thấy cảnh cha Lin Hoa Olympia với mng tuyết mng phủ kn mi cha thn yu của cộng đồng Phật Gio Olympia Washington State.


Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters