Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Mỹ Quốc

Bài Số 12

Sư Cô Thích Nử Trai Nghiêm Làng Mai

Thăm Chùa Liên Hoa Olympia Washington State

December 24, 2019Bài Số....Sư Cô Trai Nghiêm - Tu Viện Làng Mai Pháp Quốc
Trong một buổi lể sám hối mùa Đông cuối năm 2019 Dương Lịch tại chùa Liên Hoa Olympia Washington State, Phật tử chùa Liên Hoa vui mừng với sự tham dự của Sư Cô Thích Nử Trai Nghiêm . Được biết Sư Cô Thích Nử Trai Nghiêm về Olympia thăm thân phụ. Sư Cô nói lưu loát tiếng Việt Nam, tiếng Pháp và tiếng Anh. Cô là một Nghệ Sĩ Vĩ Cầm (Violin) chuyên nghiệp. Đă từng đi lưu diển nhiều nơi trên Thế Giớ với dan nhạc giao hưởng Mahle Chamber(1). Cô xuất gia trong gai đ́nh Cây Sen Hồng Tu Viện Phật Giáo Làng Mai Miền Nam Pháp Quốc năm 2009. Trong dịp hoàng pháp miền Tây Bắc Hoa Kỳ Cô đến chùa Liên Hoa thành phố Olympia Thủ Phủ Tiểu Bang Washington State Mỹ Quốc tham dự buổi sám hối cuối năm 2019.

Đường B́nh
(1) -Bài phỏng vấn sư cô Trai Nghiêm - Chiếc Vĩ Cầm Của Tăng thân. của Thầy Pháp Dung và Thầy Pháp Lai -Internet Lang Mai
link:www.vanninh.com/sucotrainghiemthamchualienhoa.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

&n

dsp;

&bnsp;


Thư Pháp Của Sư Cô Thích Nữ Trai Nghiêm

 

<   
Number of visits: free hit counters