Trang Phật Tích Ấn Độ

India   印度

Sujata Gah  - Đền Thờ Bà Sujata

Sujata Gah
Bảo tháp gạch này được xây dựng để kỷ niệm ngôi nhà của bà Sujata, người thiếu nữ đă dâng cơm và sữa cho đức Phật. Trong một lần khai quật người ta t́m thấy tài liệu ghi chữ "Devpala Rajasya Sujath Griha" của thế kỷ thứ 8, thứ 9 trước công nguyên. Cuộc khai quật của viện Khảo Cổ Ấn Độ (Archaeological Survey of Idia)  năm 1973-1974 và một lần nữa năm  2001-06 t́m thấy dấu tháp tṛn hai bậc thang với Ayakas trong hướng chính. Nó được xây dựng theo ba giai đoạn từ thời đại Gupta cho đến thời đại Pala. Có một lan can bằng gỗ bao xung quanh Pradakshinapath tại tầng trệt. Toàn bộ cấu trúc ban đầu được trát vôi. Một số các cổ vật được khai quật trong thời gian khai quật được trưng bày trong Bảo tàng viện của Bồ Đề Đạo Tràng do sở Khảo cổ Ấn Độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hành Hương  Tháng 3 năm 2013  Ấn Độ - Nepal Do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ 

 


Hành Hương  Tháng 3 năm 2013  Ấn Độ - Nepal Do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters