Taphrom

Built in 1186 by King Jayavarman
align="center">to remember his Mother Jayarajachudanami and Teacher Jayamangalartha

Đền Taphrom
align="center">Đức Vua Jayavarman Xy dựng năm 1,186 để tưởng niệm Mẩu Hậu Jayarajachudanami v tượng thầy của Vua mang tn Jayamangalartha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Number of visits: free hit counters