Chùa Liên Hoa

1211 North Wilson Street Olympia Washington State 98506 USA

Phone: 360-352-7109

Thầy Thích Huệ Nhân Trụ Tŕ

Thành Lập 1990

 
Thầy Thích Thiện Nghĩa
Chùa Thiền Lâm (Chùa G̣ Kén), Ḥa Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Nhân chuyến đi hoàng pháp Mỹ Quốc, Thầy viếng chùa Liên Hoa Thành Phố Olympia Thủ Phủ Tiểu Bang Washington Tây Bắc Hoa Kỳ.  (6-27-2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters