Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Myanmar

 Bài Số 26

Thợ Têm Trâu Miến Điện
 


Bài Số 26 - Thợ Têm Trâu Miến Điện


Tôi vẩn nhớ lời anh Tuor Guide nói: Miến Điện có người thợ têm trầu. Đến Yangon, thủ đô nước Miến Điện, tôi ra chợ trung ương cái chợ rộng lớn vỉ đại như chợ Bến Thành Saigon. Đi shop một buổi trời, trong chợ thứ ǵ cũng có bán nhưng không thấyTrầu và Cau.

Hai tuần lể sau, một buổi sáng, đoàn hành hương lên xe buyt đi lên thành phố Mandalay. Con đường dài hơn 400 cây số. Chúng tôi rời khách sạn Yarkinntha, Bagan rất sớm. Đèn đường trong thành phố c̣n sáng rực. Sương mù dày đặc. Xe chạy khỏang nữa giờ th́ bác tài cho xe ghé vào một bải đậu xe rộng lớn, nhiều hàng quán trong bải đậu xe chưa mở cửa, thấy đầu dảy nhà có một tiệm tạp ḥa không có cửa không đèn tối thui, thấy có thầy Thích Thiện Thắng và mấy người xúm lại xem xét cái ǵ đó khiến tôi hiếu kỳ. Tôi xuống xe đi t́m hiểu. Trước mắt tôi là một anh trai trẻ tay anh cầm lá trầu đang têm trầu. Anh ngồi dối diện với cái lồng kiếng, mặt nghiêm chỉnh, tay cầm lá trầu, tay bết lên lớp vôi mỏng, anh gói ngón tay cái thành cái lổ (xem h́nh), anh lấy miếng cau nhỏ nhét vào cái lổ, hoàn thành miến trầu một cách lanh lẹ thật tuyệt vời.

Đường B́nh

 

 
 


 
 Number of visits>
: free hit counters