朝聖者 印度

Trang Phật Tích Ở Ấn Độ và Nepal

Bửa Ăn Cuối Cùng Của Đức Thế Tôn

 

 

Cư Sĩ Thuần Đà (Cunda Kammaraputta Sutta)

Thuần Đà là một cư sĩ, sống ở Pava nay gọi là Fazilinagar là một thành phố thời cổ đại ở Ấn Độ. Pava là một trung tâm truyền giáo của Kỳ-Na-giáo là thành phố Đức Phật đến thăm trong chuyến đi cuối cùng của đời Ngài.  Từ Bhogagama đến Pava Đức Phật và tăng đoàn ở tại vườn xoài của Cư Sĩ Thuần Đà. Nhân dịp chùa vừa mới hoàn thành hội trường họ mời đức Phật là người đầu tiên đến khánh thành thuyết pháp. Đêm đó, Thuần Đà cúng đường Đức Phật món ăn đặc biệt chỉ riêng cho ngài dùng là món Sukkara-maddava (Một loại nắm mộc nhỉ) sau bửa ăn đêm đó Đúc Phật bị bệnh nặng, đó là bửa ăn cuối cùng của Đức Phật. Trong lúc ngă bịnh, ngài vẩn chánh niệm, tỉnh giác, và chịu đựng cơn bịnh một cách b́nh thản cùng Tăng đoàn tiếp tục băng qua sông Kakuttha về Kushinaga (Câu Thị Nạ) . Ngài và Tăng đ̣an nghỉ tại rừng cây sala bên bờ sông. Trong lúc nghỉ ngơi Đức Phật hỏi tăng đ̣an có ai cần hỏi điều ǵ nửa không. Đức Phật đă thuyết bài pháp cuối cùng rằng: "Hăy ghi nhớ, tất cả các pháp hữu vi điều vô thường, hăy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật". Thuyết xong, Ngài an nhiên thị tịch vào đúng nửa đêm trăng tṛn tháng Vesakha (năm 483 Trước Công Nguyên). bấy giờ Ngài tṛn 80 tuổi. (t.t wikipedia/thuvienhoasen)

Hành Hương   Ấn Độ - Nepal do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ hướng dẩn

  

Group # 1    -    Group # 2

 

Number of visits: free hit counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters