Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Ấn Độ

Bài Số 44

 Ṭa Kim Cang Vajirasana"



Bài Số 44 Ṭa Kim Cang Vajirasana" Cội Bồ Đề

Mổi năm, hằng triệu khách thập phương đến chiêm bái chủa Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ. Bên trái ngôi Đại tháp có cây Bồ Đề, tàn cây che nắng cả một gốc trời. Cây bồ đề là nơi đức Phật ngồi thiền định cho đến lúc đạt thành Giác Ngộ. Khoản 250 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, Vua Ashoka xây ngôi Đại Tháp để tưởng niệm Đức Phật thành đạo. Người ta cũng đánh dấu những bước chân đi của Đức Phật đi qua và nơi đức Phật ngồi thiền tọa đạt thành Chánh Quả. Dưới cội Bồ Đề, Vua Asoka đạc miếng đá sa thạch , tiếng Việt gọi là "Ṭa Kim Cang Vajirasana" hay là Diamon Throne theo Anh ngữ.

Ngàn năm trước, lúc xây ngôi Đại Tháp, người ta xây cái hàng rào kiên cố, để bảo vệ dấu tích trọng đại này, qua ngàn năm khi hậu biến đổi, cái hàng rào nguyên gộc bị hư hại, ngươi ta thay cái mới. Hàng rào kiên cố bây giờ là cái mới rập khuông từ cái củ. Người ta trân quư đem cái củ nguyên thủy vào bảo tàn viện Quốc Gia Ấn Độ trưng bày.

Một cái tủ kiếng nhỏ màu vàng cũng được trưng bày tại gốc cây Bồ Đề. Nó nắm trước Ṭa Kim Cang. Trong cái tủ kiếng nhỏ này tôi thấy có một tượng Phật nhỏ và mấy món Phật cụ, nghe nói cái tượng Phật và tất cả phẩm vật trong đó có từ hồi xa xưa và bằng vàng.

Đường B́nh

&& 


 

 


 

 

Number of visits>:    free hit counters