Trang Ảnh Phật Tích Ấn Độ & Nepal

Buddhist Heritage in India & Nepal

Hành Hương  Ấn Độ - Nepal do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ hướng dẩn

 

Photograph by Duong Binh

Please click the picture to open picture page / Xin bấm vào tấm h́nh để mở trang ảnh

 

Nơi Sanh của Đức Phật

Buddha Birth House

 


Ku Dan - Nơi  Phật Trưởng Thàn
 
Capilavastu - Ca T́ La Vệ

 

The Last Meal

Bửa ăn Cuối Cùng của Đức Thế Tôn

 

Sujata Garh

 Đền Thờ Bà Sujata

 

   Pragbodhi Cave    Khổ Hạnh Lâm

 

Ngục Tù Vua Cha

 

Dấu Chân Ngựa

 

Nuí Linh Thữu - Chùa Ḥa Binh

Vishwa Shanti Stupa - Rajgir Hill

 


Thành Vương Xá / Rajgir Hill

 

 

Nalanda Musuem

Bảo Tàng Viện Nalanda

 

First Buddhist Council at Saptapani

Đại Hội Phật Giáo Đầu Tiên

 

Mahabodhi (Mahavihara) Temple

Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng

 

Mahabodhi Temple Night Life

Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng Về Đêm

 

 Đại Tháp Dameh-Varanasi Ba La Nai

 

Vườn Lộc Uyển  Sarnath

 

Xá Lợi Phật; Buddha Relic

 

Sravasti - Buddha's Hut

 

Mahamongkolchai - Peacefulland

 

Cây Bồ Đệ - Anandabodhi Tree

 

Kachchikuti - Cấp Cô Độc

 

Patna - Tháp Xá Lợi

 

Tỳ Xá Ly Kesariya Trụ Đá Á Dục

Please click the picture to open picture page / Xin vui ḷng bấm vào tấm h́nh để mở trang ảnh

The Remain of Kushinagar

Câu Thị Nạ

 

Ramabhar Stupa

 

 

Mahapari Nirvan

Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật

 Vườn Xoài Ngự Y Kỳ Đà
 Jivaka
 

Vương Quốc Thích Ca -Ancient Shakya Kingdom

 H́nh Tập Thể - Group Photo

 

Number of visits: free hit counters