Tứ Động Tâm   

Thánh Tích Phật Giáo #1

Lumbini (Lâm T́ Ni) NepalTứ Động Tâm là Ǵ?

Tứ Động Tâm là bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo. Nó ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca.

Thánh Tích Thiên Liêng #1 Ngôi nhà đức Phật Hạ Sanh
Ngôi nhà đức Phật Hạ Sanh
Lumbini Nepal (Lâm T́ Ni) Trong nhiều kinh sách Phật giáo nói rằng: Ngày xưa, Hoành Hậu Maya Devi vợ của Vua Tịnh Phạn mang thai gần đến ngày sinh nở, theo tục lệ của người Thích Ca, bà phải trở vể quê nhà cha mẹ ruột sinh nở. Khi đi đến Lâm Tỳ Ni, bà cho đoàn người dừng lại nghỉ ngơi bên hồ Puskarni. Thấy cành hoa Sala đẹp, bà vói tay phải lên hái hoa th́ chuyển bụng, bà sanh ra Hoàng Tử Tất-đạt-đa (Siddhartha). Hoàng Hậu Maya Devi thực hiện nghi lễ tắm đầu tiên cho đức Phật tại hồ này. Tấm h́nh trên đây là ngôi nhà đức Phật hạ sanh bên hồ Puskarni Nepal.


Hồ Puskarni NepalSau khi sanh nở, Hoàng Hậu Maya Devi và Hoàng Tử Tất-Đạt-Đa trở về Vương Thành Ca-Ti-La-Vệ Ấn Độ.  Sau khi sanh ra Hoàng Tử Tất Đạt Đa được 7 ngày th́ Hoàng Hậu Maya Devi qua đời. Người em gái của bà là Maha Pajàpati nuôi con của chị.  Truyền thuyến nói Hoàng tử Tất-Đạt-Đa sống trong
tu viện Kudan của vương thành Ca-T́-La-Vệ 29 năm cho đến tuổi trưởng thành. Ông cưới vợ, người vơ của Ông là công chúa tên là Da Du Đà La. Công chúa Da Du Đà La là con ông vua Thiện Giác nước Ba-la-nại. Công chúa Da Du Đà La và Hoàng tử Tất Đạt Đa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sau khi kết hôn,  Hoàng tử Tất Đạt Đa và Da Du Đà La hai người có với nhau một người con trai tên là La Hầu La. Sống trong vương thành cung điện Ca-T́-La-Vệ huy hoàng lâu ngày, một hôm Ngài ra ngoại thành thăm dân cho biết sự t́nh. Ngài chứng kiến cuộc sống của dân chúng bên ngoài rất khổ sở bởi cái già, bệnh tật, việc giết chóc lẫn nhau khiến Ông quyết định đi t́m một phương pháp để giúp cho mọi người giải thoát  khổ đau.Đường B́nh

>>>>Kính Mời Xem Tiếp Tứ Động Tâm Phần 2

 

 

Number of visits: free hit counters