Tứ Động Tâm   

Thánh Tích Phật Giáo #2 

Chùa Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ


Chùa Đại Giác

Tứ Động Tâm là bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo. Nó ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca.

Thánh Tích Thiên Liên #2 - Chùa Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ nơi Phật thành đạo. Chùa Đại Giác c̣n được gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Phía bên trái và trong khuôn viên chùa Đại Giác có cây bồ đề cổ thụ, Cây Bồ Đề này do con gái của Vua A Dục (Ashoka) mang từ Tích Lan (Sri Lanka) về trồng tại đây. Đức Phật ngồi tọa thiền nhập định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề Ngài đạt thành chánh quả. 300 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn, Vua Asoka xây ngôi chùa Đại Giác, tại gốc cây Bồ Đề, Ông xây cái ngai Kim Cương đánh dấu sự nghiệp trọng đại của đức Phật.

(Tốm Lượt Sự Tích)
Sau khi Thái tử Siddhatha thấy tận mắt nhửng đau khổ của thần dân ngoại thành, Ngài quyết định đi t́m một phương thức để giúp cho mọi người giảm bớt khổ đau. Ngài báo cho người vợ Du Da Đà La biết quyết định ra đi của Ngài. Bà mách cho người giử ngựa biết cái đêm Thái tử ra đi. Đêm khuya thanh vắng, Ngài từ giả cung điện, ra cổng hoàng thành phía Đông, Ngài và người giử ngựa lên yên ngựa âm thầm ra đi. Hai người đi đến một đám rừng, Ngài bảo người giử ngựa trở về. Ngài đi một ḿnh vào rừng tu khổ hạnh. Sáu năm thực hành khổ hạnh, một hôm, Ngài định xuống sông tắm gội, nhưng v́ quá kiệt sức, chân bước không vững, Ngài ngă quỵ xuống đất ngất xỉu, nằm bất động bên bờ. Từ xa, nàng mục nữ Sujàta Garth trông thấy, sanh ḷng cảm kính, vội đến rót sửa vào miệng Ngài. Đó là bửa ăn đầu tiên của Ngài. Ngài hồi tỉnh và nhờ đó Ngài hồi phục. Ông nhận thấy tu khổ hạnh không đạt thành chánh quả. Ngài xuống sông Ni-liên-thiền (Nairanjana) nay là sông Lilajan, tắm gội sạch sẽ, rồi lội qua sông, lên bờ, dưới gốc cây Tất-bát-la (Pippala) có tàng che to lớn. .Đức Phật ngồi tọa thiền nhập định 49 ngày đêm Ngài đạt chánh quả. 300 năm sau ngày Ngài nhập niến bàn, Vua Asoka xây chùa Đại Giác, tại gốc cây bồ đề, ông xây cái ngai Kim Cương đánh dấu sự nghiệp trọng đai của đức Phật.Tượng Phật Trong Động Khổ Hạnh Núi Linh Thữu Ấn Độ

Đền Thờ Mục Nử Sujata Garth
ngai Kim Cương tại gốc cây bồ đề trong chùa Đại Giác. Vật thể trong tủ kiến này là cổ vật nguyên thủy được thu nhặc từ ngày xây chùa ngàn năm xưa.


Đền Thờ Mục Nử Sujata Garth

(H́nh chụp trong lần hành hương Nepal - Ấn Độ tháng 3 năm 2013)


Đường B́nh

 

>>>Kính Mời Xem Tiếp Tứ Động Tâm Phần 3

 

Number of visits: free hit counters