Tứ Động Tâm   

Thánh Tích Phật Giáo # 3 

Sarnath Vườn Lộc Uyển

 


Cửa Chính Chùa Vườn Nai

Tứ Động Tâm là bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo. Nó ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca.

Thánh Tích Thiên Liêng #3 - Sarnath Vườn Lộc Uyển Balanai c̣n được gọi là Vườn Nai hay Vườn Lộc Giả. Bảy tuần lể sau khi Ngài đạt giác ngộ, Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Vườn Lộc Uyển lần đầu tiên giảng pháp môn Tứ Diệu Đế (Bốn chân lư) cho anh em Kiều Trần Như và là nơi Tăng Già Phật Giáo ra đời xuyên qua sư giác ngộ của Kondanna (Kiều Trần Như) vị đệ tử cao niên nhất trong năm vị thấu triệt Giáo Pháp và đắc Quả Tu Đà Hườn.


(Tốm Lượt Sự Tích)
Năm anh em Kiều Trần Như là những người cùng tu phương pháp khổ hạnh với Thái Tử Siddhatha, khi biết Thái tử không ăn rau quả mà dùng sửa, thay đổi phương pháp tu hành, năm anh em ly khai đức Phật. Sau ngày Thái tử đạt Giác Ngộ, cả năm anh em Kiều Trần Như thay đổi theo Ngài tu học. Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Vườn Lộc Uyển, lần đầu tiên giảng pháp môn Tứ Diệu Đế (Bốn chân lư) cho anh em Kiều Trần Như. Lộc Uyển cũng là nơi Tăng Già Phật Giáo ra đời.


H́nh chụp trong lần hành hương Nepal - Ấn Độ thảng 3 năm 2013

Đường B́nh

 

>>>>Kính Mời Xem Tiếp Tứ Động Tâm Phần 4

 

Number of visits: free hit counters