Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Campuchea

 

 


Bài Số 1 - Tonle Sap Biển Hồ Campuchea
 
Bài Số 2 - Chùa Angkor Wat

 


Bài Số 3 - Wat Phnom Penh
 
Bài Số 4 - Gold Temple Phnom Penh

 


Bài Số 5 - Chùa Ta Phrom Siem Reap

Bài Số 6 Con Nhệnh Rừng Đặc Sản Bavet

 


Bài Số 7 - Chùa Bayon Ankor Wat
 
Bài Số 8 - Chùa Silver  Hoàng Cung

 


Bài Số 9 - Vủ Điệu Apsara Khmer
 
Bài Số 10 - Cầu Thang Bí Ẩn Chùa Tháp

 


Bài Số 11 - Phnom Penh Central Market
 
Bài Số 12 - Hoàng Cung Cao Miên

 

 

Number of visits: free hit counters