Đi T́m Vết Chân Đức Phật

 Cộng Ḥa Nhân Dân Lao  


Bài Số 1 - Wat Xieng Thong - Luang Prabang
 
Bài Số 2 - Chùa That Luong Vientianne

 


Bài Số 3 - Wat Phou Si - Luang Prabang
 
Bài Số 4 - Động Pak Ou - Luang Prabang

 


Bài số 5 - Wat That, Vang Vieng
 
Bài Số 6  - Vườn Phật Vạn Tượng

 


Bài số 7- Wat Xayaphoum Savannakhet
 
Bài số 8 - Wat Ave Lane Xang, Viengtiane

 


Bài Số 9 - World Peace Gong Vientian
 
TBài Số 10 - Tượng Đá Sông Mekong

 


Bài Số 11 - Hào Quang Cánh Đồng Chum - Xieng Khoan
 
Bài Số 12 - Thác Nước Kuang Si

 


Bài Số 13 - Chợ Trời Luang Prabang
 
Bài Số 14 - Khất Thực Luong Prabang

 


Bài Số 15 - Lên Núi Phou Si Xem Hoàng Hôn
 
Bài Số 16 - Thị Trấn Vang Vieng

 


Bài Số 17 Thị Trấn Phongsavang
 
Bài Sớ 18 - Đường Vào Đất Phật Ai-Lào

 


Bài Số 19-Giả Từ Đất Phật - Ai Lao

 

 

Number of visits:; free hit counters