Đi T́m Vết Chân Đức Phật

 Miến Điện - Myanmar

 


Bài Số 1 - Chùa Cổ Swedagon Yangon
 
Bài Số 2- Quyển Kinh Phật Lớn Nhứt Thế Giới

 

 


Bài Số 3 - Thấp Đèn Cúng Phật Chùa Swedagon
 
Bài Số 4 - Ngài Tăng Thốn Miến Điện

 

 


Bài Số 5- Chùa Ananda Phaya Bagan
 
Bài Số 6 - Shwezigon Temple

 


Bài Số 7 - Chùa Bu Paya
 
Bài Số 8 - Cúng Dường Trai Tăng Mandalay Miến Điện

 


Bài số 9 - Sinh Nhựt Ḥa Thượng Chơn Trí

 

 


Bài Số 11 - Cúng Dường Vật Dụng Tu Viện Nagalangu
 
Bài số 10 - Sinh Nhựt Ḥa Thượng Chơn Trí

 

 


Bài Số 12- HồTaungthamon Lake
 
Bài Số 13 - Cầu Gổ U-Ban Mandalay

 


Bài Số 14- Chauk Htet kyi Pagoda Yangon
 
Bài số 15 - Hoàng Hôn Bagan Huyền Bí

 


Bài số 16 - Ngày  Đầu Tôi Đến Bagan
 
Bài số 17 - Vẽ Tranh Bằng Cát Miến Điện

 


Bài Thứ 18 - Sự Tích Ngôi Chùa Gubyaukgyi
 
Bài Số 19 - Chùa U-Min Thonze, Sagaing Hill

 

 


Bài Số 20 - Sitagu International Buddhist Academy
 
Bài Số 21 - Soon Oo Ponya Shin Pagoada

 


Bài số 22 - Soon Pone Nya

 


Bài Số 23 - Yele Pagoda Yangon
 
Bài Số 24 - Tượng Phậ Chùa Mahamuni Mandalay

 


Bài Số 25 - Đàn Ông Miến Điện Mặc Váy Ăn Trầu
 
Bài Số 26 - Thợ Têm Trâu Miến Điện

 


Bài số 27- Chùa Nga Phe Kyaung-The Jumping Cat
 
Bài Số 28 - B́nh Nước Uống Công Cộng Miển Điện

 


Bài Số 29 - Thanaka Duyên Dáng Miến Điện
 
Bài số 30 -  Nắng Vàng Inle Miến Điện

 


Bài Số 31 - Làng Nổi Ywana Miến Điện
 
Bài Số 32 - Muppet Show (Múa Rối) Miến Điện

 


Bài Số 33 - Sự Tích Chùa Thép Vàng
 
Bài Số 34 - Chùa Shwenandaw Mandalay

 


Bài Thứ 35- Chiếc Áo Từ Ngó Sen Cho Phật
 
Bài Số 36 - Chùa Swam OO Ponny A Shin

 


Bài Số 37 - Hoàng Cung Mandalay
 
Bài Số 38 - Miền Quê Đất Phật Miên Điện

 


Bài Số 39 -Chùa Kyauk Taw Gyi  Yangon
 
Bài Số 40 - Đại Học Pariyatti Sasanna Yangon

 


Bài Số 41 - Bánh khọt Miến Điện
 
Bài Số 42 - Cổ Thành Mandalay

 


Bài số 43 Chùa Xá Lợi Swe Taw Myat
 
Bài Số 44 Trên Đỉnh Núi Sagaing

 


Bài Số 45 Chùa Yangon
 
Bài Số 46 - Phi Trường Heho

 


Bài Số 47 - Chùa Su Taung Pyai Pagoda
 
Bài Số 48 Nước Mía Trước Cổng Chùa

 


Bài Số 49 - Nhà Hàng "Lẩu Chay" Miến Điện
 
Bài sô 50 Người Đẹp Karen Padaung

 


Bài Số 51 - Bí Mật Vệ Sinh Phố Cổ Bagan

 

Number of visits:; free hit counters