Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Thailand

 


Bài Số #1 - Chùa Cổ Mahathat
 
Bài Số 2 - Nhà Sư Đi Khất Thưc

 


Bài Số 3 - Wat Phra That Pu Khao
 
Bài số 4 Wat Rung Khun Chiang Rai

 


Bài Số 5 - Wat Pra Dhamakaya Bankok
 
Bài Số 6 - Wat Phra Sri Saphet Bandkok

 


Bài Số 7 - Chùa Bangkoong Thailan
 
Bài Số 8 -  Biên Giới Thailand -Miến Điện

 


Bài số 9  - Chùa Ông Cọp - Tiger Pagoda,
 
Bài Số10- Chùa Aichimongkhol

 


Bài Số 11 - Chợ Nổi - Mahanakorn
 
Bài Số 12 - Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư

 


Bài Số 13 - Doi Tung Villa Chiang Rai
 
Bài Số 14 Tam Giác Vàng Chiang Rai

 


Bài Số 15 - Phi Cảng Suvarnabhumi Bangkok
 
Bài Số 16 - Chùa Cổ Chedi Luang Xhiang Rai

 


Bài Số 17 - Sông Chao Phraya (Bangkok)

 

 

Number of visits:; free hit counters