Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Tích Lan (Sri Lanka)

 

 

Bài Số 1 -  Colombo Sri Lanka
 
Bài Số 2 - Cây Bồ Đề Tích Lan

 


Bài Số 3 - Xá Lợi Phật -  Kandy

 


Bài Số 4 - Con Khỉ Thành Kandy
 
Bài Số 5 Tượng Đá Chùa Gal Vihara

 


Bài Số 6 - Tu Viện Sigiriya

 


Bài Số 7 - Bái Kiến Tăng Thống Tích Lan

 


Bài số 8 -  Chùa Hatadge Xá Lợi Phật Nha
 
Bài Số 9 - Chùa Dumbula Tích Lan

 


Bài Số10 - Chùa Kelaniya Raja Maha Vihara
 
Bài Số -11- Chùa Piduran Gaya

 


Bài Số 12 - Ruvanmali Maha Stupa
 
Bài Số 13 - Sannipata Salava Stupa

 


Bài Số 14 - Chùa Ambastala Dagaba
 
Bài Số 15 - Yadagan Rajamaka Vihara Temple

 


Bài Số 16 - Mihintale Dagoba
 
Bài Số 17- Ancient White Mahaseya Dagoba

 


Bài số 18 - Aradhana Gala Rock Mahinda
 
Bài số 19 - Nhớ Quê Củ

 


Bài số 20 - Kande Vihara Temple
 
Bài Số 21 Pinnawara Trại Voi Mồ Côi Tích Lan

 


Bài Số 22 - Xà Vương Thành Kandy
 
Bài Số 23- Hồ Kandy -Thành phố Kandy

 


Bài Số 24 Bảo Tàng Viện Sri Dalada - Kandy
 
Bài Số 25 Chùa Xá Lợi Phật Nha Kandy

 

 

 

Number of visits:; free hit counters